gutt leser

Marianne Braaten Andresen og Eirik Hafver Rønjum

Marianne er prosjektleder i Direktoratet for e-helse, hvor de utvikler digitale helsetjenester. Hun har ledet jobben med å få alle norske sykehus til å forenes i én felles nettløsning. Eirik er teamleder i Netlife Research og trives best der visjonære strategier møter konkrete produkter, noe han har skrevet om i bøkene ”Slik lykkes du endelig med innhold på nett” og ”Digital strategi for alle”. På Webdagene forteller de deg om hvordan livet ble litt bedre for norske sykehuspasienter.