DAG-HELGE

Dag Helge Scott

Dag Helge har jobbet med tjenestedesign i alt fra bilindustri til helsevesenet. På Webdagene skal han sammen med Tuva fortelle om jobben de har gjort sammen med Kreftforeningen for å gjøre det enklere for kreftpasienter å få hjelp og pårørende å hjelpe.

Dag Helge har en master i industridesign fra Arkitektur - og Designhøgskolen.