Transparente og ærlige brukeropplevelser

Alt er digitalt, og alle opplevelser foregår både fysisk og digitalt. Vi sikter på en blink i konstant bevegelse, og kundenes forventninger øker hele tiden.

Black hat UX is not just bad for people, it's bad for business.

Det er kundens alder — "the age of the customer".

Alt er digitalt, og alle opplevelser foregår både fysisk og digitalt. Vi sikter på en blink i konstant bevegelse, og kundenes forventninger øker hele tiden. Trine Falbe sier at vi må insistere på transparente og ærlige brukeropplevelser, og at det er en forretningsavgjørelse, ikke en designavgjørelse.

UX er ikke UI: Vi tar den beste opplevelsen vi har hatt og gjør den til normen alle andre opplevelser må oppfylle. Ingen skiller lenger mellom produkt og opplevelse: Produktet er opplevelsen og opplevelsen er produktet.

Kundene er mer følelsesstyrte enn noensinne før: Det forventes at bedrifter er ærlige og transparente, men samtidig er det enklere enn noengang å hente ut og bruke eller misbruke rike kundedata. Men white hat UX skal gi oss et rammeverk for å møte kundenes behov og gi konkurransefordel.

Customers are more emotionally driven than ever. There's an increasing pressure on companies to be honest and transparent, but it's also much easier to harvest and take advantage of rich user data than ever.

Trine Falbe