Tjenestedesign i praksis

Vi må forstå perspektivene av hva som skjer akkurat nå: Digital teknologi vil endre byene våre like mye som damplokomotivet og bilen. Teknologien er ikke poenget i seg selv - men det den løser.

Byer er best når vi deler.

Johan Høgåsen-Hallesby

Teknologiske revolusjoner fører til radikale endringer av byer. Foreldrene våre vokste opp i et samfunn formet av privat mobilitet: Bilen. Digital teknologi vil endre byene våre, men teknologien er ikke poenget i seg selv. Hva er det den løser?

Byer er best når vi fortløpende deler ressurser og bruke dem optimalt. Dette kan vi få til smartere når vi bruker moderne digital teknologi.

Bysykler er kollektivtransport — vi flytter folk rundt i byen. Hva måler man egentlig da? Hvor mange mennesker du kan flytte rundt i byen!

Det er ikke å bli best på det digitale som gjelder, men hvordan du bruker digitale virkemidler for å bli best på det du driver med.

Det handler ikke om å bygge en smart by. Det handler om hvordan vi kan gjøre denne byen bedre å bruke, enklere å bruke. På denne korte tiden har vi gått fra å bygge ting på internett til å bygge ting med internett!

Å snakke med folk er den beste kilden til videre produktutvikling.

Johan Høgåsen-Hallesby