Slik lagde vi en nettløsning for alle norske sykehus

Marianne Braaten Andresen og Eirik Hafver Rønjum har jobbet med å lage en felles nettløsning for de norske sykehusene.

Når du blir syk eller noen du kjenner blir syke, får du et enormt behov for informasjon.

Sykehusenes nettsider har ikke vært det enkleste stedet å finne svar på det man leter etter.

Det virket som om sykehusene var mest opptatt av å fortelle om seg selv. For pasientene var det umulig å finne fram på nettsidene.

Marianne Braaten Andresen

De to viktigste målgruppene for de nye nettsidene er pasienter og pårørende.

Gjennom spørreundersøkelser og intervjuer fant de blant annet ut at:

  • Pasientene kjenner ikke til hvordan sykehusene er organisert
  • Brukerne er umettelige på informasjon
  • Den viktigste grunnen til å besøke sykehusets nettside er å finne ut hva som skjer før, under og etter behandling
  • Brukerne skiller ikke mellom medisinsk informasjon og praktisk informasjon
  • Leger er også folk, og folk er nesten leger

I arbeidet med de nye nettsidene, har innholdsarbeidet blitt sentralisert, selv om det fremdeles er mange som kommer til å levere innhold til nettsidene.

Marianne og Eirik hadde følgende råd til alle som jobber i en kompleks organisasjon:

  • Komplekse organisasjoner blir enklere sett gjennom brukernes øyne
  • Lag et tydelig konsept og få kjernevirksomheten fram
  • Forankring
  • Det er håp!