Sånn skal Ruter bruke skattepengene dine smartere: digitalt

Beth Stensen fra Ruter snakket på Webdagene 2016.

Ruter har jobbet det siste året med å finne ut av:

  1. Hva bruker kundene?
  2. Når bruker de det?
  3. Hvordan bruker de det?

Med denne innsikten jobber de nå med å forbedre både de digitale tjenestene, og helheten i kundeopplevelsen.

Ruter har forankret følgende prinsipper i toppledelsen:

  1. Lage det viktigste først
  2. Prioritere effekt over leveranser
  3. Kontinuerlig læring og forbedring
  4. Tverrfaglige og dedikerte team
  5. Teste alt - alltid