Gründerkultur i eget hus

Store bedrifter må bli en integrert og naturlig del av startupmiljøet. Hopp inn i det og få den samme innsikten som gründerne har om hva som skjer i front av digitalisering og innovasjon.

Summen av alle de tingene som skjer nå er det en vanvittig kraft. De kommer til å disrupte veldig mange bransjer man ikke ser for seg vil bli disruptes.

Anders Mjåset

Det er en eksponensiell utvikling i kraften av digitalisering.

Da Anders startet sin første bedrift, kom han inn i startupmiljøet med masse energi og gledet seg til å bli en del av et miljø med skaperkraft og kreativitet. Opplevelsen svarte ikke til forventningene: Han opplevde et treigt, byråkratisk, analogt system som klarte seg på tross av, ikke fordi.

Med MESH ville han endre dette: Han kom tilbake fra internasjonale startupmiljøer nyfrelst på innovasjon og disrupsjon.

Han ville hente en digital og fysisk infrastruktur for å koble gründere sammen med andre til Norge: Internett har påvirket de digitalt innfødte generasjonene på en annen og dypere måte enn de som er litt eldre. De er vant til å hente informasjon åpent og gratis, det er slik de lærer, kommuniserer og samarbeidere.

4 ting man må tenke nøye over hvis man vil tenke som en startup:

  • Kreativetet vs effektivitet Bedrifter må være utadvendte! Kom deg inn i et miljø som har en haug med folk som både er realistiske og fremtidsrette. Startups og store bedrifter må koble seg sammen.

  • Webgenerasjonen vs analog-generasjonen Vi har et flatt hierarki i Norge, men samtidig er vi et satt hierarki. Det er færre unge folk i styrer i Norge enn det er i innovasjonshubene internasjonalt. Man må ha en miks av mennesker og kunnskap på alle nivåer i en bedrift.

  • Eksperimentering vs kontroll Du må systematisere eksperimentering med ledelse! Ikke være så redd for følelser, ikke tenk kun fakta og kontroll.

  • Åpne vs lukkede systemer Unge mennesker er mer komfortable med åpne, sårbare systemer.

3 ting du kan gjøre for å bli mer som en gründerbedrift:

  • Bli en integrert del av innovasjonsmiljøet! Hopp inn i det, få den samme innsikten i hva som skjer i front av digitalisering som startupmiljøet sitter på
  • Gjør digitalisering og innovsasjon viktigst
  • Miks folk, yngre og eldre, analoge og internettinnfødte, i alle nivåer av organisasjonen

Vi dro ut med en interesse for det framvoksende techmiljøet og infrastrukturen for det og kom tilbake litt nyfrelste: Vi følte det var en revolusjon og at vi måtte være en del av den.

Anders Mjåset