Design med data

Nicholas Felton forteller historier om seg selv og andre mennesker gjennom datavisualisering. Han bruker en rekke verktøy og metoder for å lage datasett av sporene vi setter i verden.

If you want to tell interesting stories, it's helpful to have interesting data.

Nicholas Felton

Nicholas Felton lager vakre datavisualiseringer og er best kjent for en serie trykkede brosjyrer - The Feltron Annual Report. Han forteller historier om mennesker gjennom datavisualisering, og vil finne ut hvordan man kan uttrykke seg med data og statistikk.

«Hvis du vil fortelle interessante historier, må du ha interessante data.» Alle tror det morsomme er å lage de fine grafene, men mest tid går med til å samle data og lage datasett av sporene mennesker etterlater seg i verden.

Datavisualiseringsprosjekter starter alltid med et spørsmål. Hva du vil forstå om verden? Hvilken historie vil du fortelle?

Data må vaskes og konsolideres, kjøres gjennom verktøy og API-er. Menneskers små egenheter må bli maskinlesbare og humør, tanker, interaksjoner og opplevelser må bli datasett.

We should see data not as something distinct, but as another creative material.

Nicholas Felton