Akkurat nok brukerinnsikt

Brukertestlab med avansert kamerautstyr? Store undersøkelser med 175 variabler og multiple regresjoner? Nope. Gjør det enkelt. Hent inn akkurat det du trenger av innsikt og bruk enkle metoder. Erika Hall viser deg hvordan.

Hvordan kan vi skaffe oss den informasjonen vi trenger for å designe gode løsninger?

Bedrifter sitter i dag på enorme mengder data om brukerne, men sliter med hvordan de skal ta gode avgjørelser basert på dataene.

Bare når vi vet hvordan vi kan stille gode spørsmål, kan vi vite hvordan vi skal skaffe oss innsikten vi trenger og hvordan vi skal tolke dataene.

Det finnes mange ulike metoder for å skaffe seg brukerinnsikt. Vi må bruke både kvalitative og kvantitative metoder.

Fordeler med kvalitative metoder:

 • Du får dybdekunnskap
 • Du kan raskt endre måten du skaffer deg innsikt på (f.eks. fra et intervju til et annet)
 • Du får innsikt i brukernes opplevelser
 • Historier fra ekte mennesker har stor overbevisningskraft

Ulemper med kvalitative metoder:

 • Avhenger av hvor flink den som gjennomfører f.eks. intervjuer er
 • Innsamling av innsikt kan lett påvirkes av den som gjør jobben
 • Tar lang tid å analysere innsikten
 • Anynymitet er vanskelig
 • Vanskelig å visualisere

Fordeler med kvantitative metoder:

 • Kontroll og oversikt over hva som samles inn
 • Mulig å finne sammenhenger mellom årsak og virkning
 • Generalisering er mulig når datagrunnlaget er stort nok
 • Sammenligning er lettere

Ulemper med kvantiative metoder:

 • Mangler kontekst
 • Lite fleksibelt. Det er vanskelig å endre en spørreundersøkelse etter at folk har begynt å svare.
 • Du får mindre informasjon om holdninger og motivasjonen til brukerne
 • Ikke alt er statistisk signifikant selv om du tror det